جامعه آزاد کسب و کار هوشمند خاورمیانه و شمال آفریقا - منا
جامعه آزاد
کسب‌و‌کار هوشمند خاورمیانه و شمال آفریقا – منا

جامعه آزاد منا مصمم است از طریق شبکه‌سازی، اشتراک‌گذاری دانش، هم‌اندیشی و تبادل نظر جهت شناخت مسائل مرتبط با کسب‌و‌کارهای هوشمند و راهکارهای آن فعالیت نماید. این فعالیت در گام نخست در قالب وبینارهای هفتگی منظم با ایجاد گفتمان، مفهوم‌سازی و تبادل نظر در حضور فعالان، متخصصین و پژوهشگران حوزه‌های هوشمندسازی صنایع مختلف برگزار و تجربیات و یافته‌های خود را به اشتراک عموم مخاطبین می‌گذارد. همچنین با تقویت و تشویق پرسش‌گری تلاش می‌کند به کشف نیازهای پنهان صنایع در حوزه‌های مختلف کسب‌و‌کارهای هوشمند بپردازد. فضای باز، آزاد و تعاملی جامعه آزاد کسب‌و‌کار هوشمند خاورمیانه و شمال آفریقا، امکان حضور آزاد و داوطلبانه همه افراد و گروه‌های (حقیقی و حقوقی) به ویژه سازمانهای تخصصی مردم نهاد، دانشگاه‌ها و خبرگان صنایع مختلف را فراهم می‌کند. نیز به منظور گسترش فرصت‌های یادگیری و کسب تجربه‌های بین‌المللی تلاش می‌کند با جوامع و متخصصین بین المللی ارتباط موثر برقرار کرده و از افراد برجسته در حوزه‌های مرتبط دعوت به عمل می‌آید تا در این حوزه‌ها فعالیت داشته باشند.

حوزه‌های فعالیت جامعه آزاد کسب‌و‌کار هوشمند خاورمیانه و شمال آفریقا - منا

training-60x60_eb1d4a96cf7fdc802e9294ca9d176d46

شبکه‌سازی، نشر دانش و تجربه

payment

کسب‌و‌کارهای هوشمند

online-payment-60x60_bf8cac113fe549013d42aa91e0c4798e

بانک و بانکداری دیجیتال

اخبار و رویدادها

همکاران و حامیان