سه روش تحول در صنعت بانکداری از طریق تکنولوژی ابری

مؤسسات بانکی مشابه با هر صنعت دیگری با چالش‌های بسیاری در زمینه فناوری اطلاعات (IT) مواجه هستند، چالش‌هایی همانند الزامات مقیاس‌پذیری ز...

ادامه مطلب

بانکداری دیجیتال عراق- فرصت‌‌ها و چالش‌ها (بخش اول)

در مسیر تحول بانکداری سنتی و حرکت به سوی بانکداری مدرن، توسعه سیستم‌های پرداخت مهمترین گام محسوب می‌شود و بانک مرکزی عراق اقدامات جدی ب...

ادامه مطلب

وبینار مشترک جامعه آزاد کسب و کار هوشمند منا و بنیاد خوارزمی

💻 فرصت ها و چارچوب های انتفاع متقابل زیست بوم بانکی و تلکام 💠تجربه تلکوبانک ها در ایران و جهان 💠فرصت های نوین خلق و توسعه کسب وکار ...

ادامه مطلب