ابتکار عمل کشورهای منطقه منا در حوزه سندباکس

یکی از مهم‌ترین مسائل پیش‌روی حاکمیت‌ها نحوه تعامل بهینه با بنگاه‌های فناوری‌های مالی است، به ‌نحوی که منافع آنها برای نظام مالی حداکثر...

ادامه مطلب