هند دیجیتال: پذیرش دیجیتال و نقش فناوری در ایجاد یک “ملت متصل”

براساس شاخص‌هایی از جمله ضریب نفوذ  اینترنت، رشد سرویس های دیجیتال، دانلود اپلیکیشن‌ها، استفاده از شبکه‌های اجتماعی و در اختیار داشتن ح...

ادامه مطلب