درباره ما

جامعه آزاد کسب و کار هوشمند خاورمیانه و شمال آفریقا - منا

MSBC480X_a707293a76d8143abc06247e76cc1393-1

تاریخچه جامعه آزاد کسب و کار هوشمند خاورمیانه و شمال آفریقا - منا

جامعه آزاد کسب و کار هوشمند منا از سال 1398 و با مشارکت افراد متخصص در داخل کشور در حوزه های مختلف علوم و فناوری های نوین، فعالیت خود را با اهداف استراتژیک تسهیل تلاشهای علمی و آکادمیک میان رشته ای از یک سو و تجاری سازی ایده ها در حوزه اقتصاد هوشمند و مبتنی بر دانش و نیز بسترسازی جهت عملیاتی نمودن آن‏ ها آغاز نمود.

درباره جامعه آزاد کسب و کار هوشمند خاورمیانه و شمال آفریقا - منا

جامعه آزاد منا مصمم است از طریق شبکه سازی، اشتراک گذاری دانش، هم اندیشی و تبادل نظر جهت شناخت مسائل مرتبط با کسب و کارهای هوشمند و راهکارهای آن فعالیت نماید. این فعالیت در گام نخست در قالب وبینارهای هفتگی منظم با ایجاد گفتمان، مفهوم سازی و تبادل نظر در حضور فعالان، متخصصین و پژوهشگران حوزه های هوشمند سازی صنایع مختلف برگزار و تجربیات و یافته های خود را به اشتراک عموم مخاطبین می گذارد. همچنین با تقویت و تشویق پرسش گری تلاش می کند به کشف نیازهای پنهان صنایع در حوزه های مختلف کسب و کارهای هوشمند بپردازد. فضای باز، آزاد و تعاملی جامعه آزاد کسب و کار هوشمند خاورمیانه و شمال آفریقا، امکان حضور آزاد و داوطلبانه همه افراد و گروه های(حقیقی و حقوقی) به ویژه سازمان های تخصصی مردم نهاد، دانشگاه ها و خبرگان صنایع مختلف را فراهم می کند. نیز به منظور گسترش فرصت های یادگیری و کسب تجربه های بین المللی تلاش می کند با جوامع و متخصصین بین المللی ارتباط موثر برقرار کرده و از افراد برجسته در حوزه های مرتبط دعوت به عمل می آید تا در این حوزه ها فعالیت داشته باشند.