ابتکارعمل کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منطقه منا) در حوزه سندباکس تنظیم‌گری

یکی از مهم‌ترین مسائل پیش‌روی حاکمیت‌ها نحوه تعامل بهینه با بنگاه‌های فناوری‌های مالی است، به ‌نحوی که منافع آنها برای نظام مالی حداکثر...

ادامه مطلب

آنچه درباره اقتصاد، بانکداری و پرداخت کشورهای منطقه منا باید بدانیم: کشور عراق

در مسیر تحول بانکداری سنتی و حرکت به سوی بانکداری مدرن، توسعه سیستم‌های پرداخت مهمترین گام محسوب می شود و بانک مرکزی عراق اقدامات جدی ب...

ادامه مطلب

تحول دیجیتال چابک چیست؟ چرا رهبران دیجیتال چابک برای یک سازمان با ارزش هستند؟

در عصر رقابت دیجیتالی کنونی که امید به زندگی کسب‌و‌کارهای لیست 500 شرکت برتر فورچون به کمتر از ده سال کاهش یافته است، برای هر سازمانی ا...

ادامه مطلب

تحول دیجیتال در بک آفیس بانک راهی برای جهانی شدن

مطالعه موردی رویکرد UXDA فناوری‌های دیجیتال و صنعت بانکی با هم غریبه نیستند و بانک‌ها بسیاری از فرآیندهای ارائه خدمت به مشتریان خود را...

ادامه مطلب