برنامه ها و اهداف جامعه آزاد کسب و کار هوشمند خاورمیانه و شمال آفریقا – منا

جامعه آزاد منا یک سازمان غیر انتفاعی دانش بنیان است که در زمینه کسب و کارهای هوشمند در فضای باز و تعاملی به صورت بین المللی در منطقه جغرافیایی خاورمیانه و شمال آفریقا فعالیت می کند. مخاطبین جامعه آزاد منا سازمانها و صنایع پیشرو، نهادهای تخصصی مردم نهاد و مراکز پژوهشی و دانشگاهها و متخصصین و پژوهشگران حوزه می باشند.

اهم اقدامات جامعه آزاد منا شامل موارد زیر می باشد:
۱. شبکه سازی و بحث و تبادل نظر در زمینه ی کسب و کارهای هوشمند در یک فضای باز و تعاملی
۲. تولید محتوا در زمینه ی کسب و کارهای هوشمند و مباحث مرتبط با آن
۳. کشف نیازها و پرداختن به تجربه های سازمانها و صنایع مختلف در حوزه ی کسب و کارهای هوشمند (ملی و بین المللی)
۵. گسترش ارتباطات علمی با پژوهشگران و متخصصان کسب و کارهای هوشمند در دانشگاه، سازمان های تخصصی مردم نهاد، صنایع، پارکهای علم و فناوری و …
۶‌. تشکیل تیم های مشاوره تخصصی برای ارائه خدمات در حوزه ی صنایع و کسب و کارهای هوشمند
۷‌. تشکیل تیم های تخصصی در حوزه های مختلف صنایع و کسب و کارهای هوشمند
۸. کمک به زیرساختهای علمی و عملی فناوری های برهم زننده جهت تقویت پایه‏ های اقتصادی و اجتماعی طی دهه ‏های آتی